DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Tider Aktiviteter

· Velkommen til nye medlemmer

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Johnny Wilfordt

 

.

Velkommen til DSS Almuñecar

Formanden har ordet.

Forårssæsonen er ved at være afsluttet. De fleste medlemmer er nu I Danmark og nyder forhåbentlig det danske forår. Årets generalforsamling medførte en udskiftning i bestyrelsen på 50%  – et godt tegn, at  der er nye, der er parat at bruge tid og kræfter på at arbejde for fællesskabet.

 

 På generalforsamlingen var der – næsten som sædvanligt – debat om hvordan foreningen kunne tilgodese korttidsbesøgende, der gerne ville deltage i foreningens aktiviteter. Inspireret af debatten på generalforsamlingen  samt et par skriftlige henvendelser fra medlemmer, fandt bestyrelse hurtigt en løsning – en klippekortordning.   Såvel medlemmer som gæster udtrykker tilfredshed med, at korttidsbesøgende nu har mulighed for at deltage i vores aktiviteter. Derimod har flere udtrykt betænkeligheder i forhold til prisen – at det er for billigt i forhold til prisen for et helårskontingent. Hvis det på grund af disse forhold viser sig nødvendigt at ændre ordninger, er bestyrelsen selvfølgelig parat til dette. Lige nu er vi tilfredse med at introduktionen af kortet har været tilfredsstillende, bliver det nødvendigt at justere prisen er vi i bestyrelsen selvfølgelig parat til det.

 

Vi må desværre konstatere, at der er medlemmer, der venter med at betale kontingent til sidst på året. Kontingentet bør betales ved førstkommende lejlighed og ikke, hvis man husker det, sidst på sæsonen. Dette ikke nævnt fordi foreningens økonomi er presset, men fordi det efter bestyrelsens opfattelse er klart, at man selvfølgelig betaler første gang i det nye år man deltager i en aktivitet.

 

Vi bor i vores egne lokaler. På generalforsamlingen blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle i gang sætte et udredningsarbejde, hvor det dels skulle undersøges, hvordan vores lokaler kunne gøres mere brugervenlige, dels om der var mulighed for at afhænde lokalerne samtidigt med at der selvfølgelig skulle findes nye lokaler enten til leje eller til køb. Vi har allerede nu  tegninger til en renovering af de bestående lokaler og vi fortsætter selvfølgelig  udredningsarbejdet med henblik på en samlet redegørelse på generalforsamlingerne 2019.

Vi finder, at det er vigtigt at medlemmerne har mulighed for at følge med i bestyrelsens arbejde. Derfor har vi besluttet, at referaterne fra  bestyrelsesmøderne  er tilgængelige på vores hjemmeside. Et tiltag fra bestyrelsen til medlemmerne, som vi selvfølgelig håber også vil gå den anden vej – fra medlemmer til bestyrelsen.

Som formand har jeg fornøjelsen af at sidde for bordenden. Vi har en rigtig god bestyrelse, alle er parat til at påtage sig opgaver, men vores forening var intet uden medlemmer, der påtager sig den ene eller anden opgave. Vi har aktivitetsansvarlige, der har deres aktivitetsledere, der står for den daglige afvikling af aktiviteter, vi har Gitte og Flemming i køkkenet og vi har Carsten bag baren. Alle bidrager til fællesskabet. Tak for det og rigtig god sommer. Vi ses til efteråret.

Mikkel