DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

Foreningen DSS - Almuñecar

DANSK SPANSK SPORTS-GASTRONOMISK SAMVIRKE

Foreningen blev stiftet den 27 februar 1987 af en lille energisk gruppe af mennesker som ønskede at danne en venskabsforening. I dag er der ca. 240 entusiastiske medlemmer, som dyrker afslappet sport, holder af gastronomi og socialt samvær,  samt at støtte kontakten mellem spaniere og danskere, og for os danskere i det fremmede, at knytte nye kontakter og hjælpe samt støtte hinanden. Foreningen er stiftet og drives i henhold til spansk lovgivning om foreninger uden lukrativt formål.

Medlemmers familie inklusive deres gæster,  kan ifølge med et medlem,

deltage i alle foreningens aktiviteter, dog højst i en uge.

Foreningens medlemmer er dels fastboende – residenter- på Costa Tropical - fra Nerja til Motril, og dels danskere, som opholder sig i området en del af året. Foreningens aktiviteter foregår i vor egne lokaler, som blev erhvervet i år 2000. Foreningen er således økonomisk solid.

Medlemskontingent for 2017 er 50,- Ligeledes for  2018 er 50,-

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, som vælges for to år af gangen på

generalforsamlingen i henhold til vedtægterne. Hvis man ønsker flere oplysninger, er man velkommen i Foreningens lokaler hver fredag mellem kl. 12.00 og 15.00, hvor der altid er et medlem af bestyrelsen til stede.

 

 

Husk at ajourføre dit medlemskab af foreningen. Medlemskontingent for året 2017 og år 2018 er 50,00

og som noget nyt kan der indbetales direkte til foreningens konto ved anvendelse af følgende konto nr.

 

BANK:  LA CAIXA - ALMUÑECAR

      

CC                          2100-1618-36-0200092502

IBAN NR.    ES94 2100 1618 3602 0009 2502

 

BIC/CODIGO SWIFT     CAIXESBBXXX

Asociaion Deportivo Gastronomico

Hispano Danesa - Granada

Angiv venligst dit medlemsnummer og navn. Nye medlemmer skal

venligst angive e-mail og tlf. nr.

Det nye medlemsbevis kan herefter afhentes i foreningen.

Medlemsbeviset kan herefter blive ajourført

ved fremmøde  i foreningen, hos et bestyrelsesmedle

 

BorgmesterenRådhuspladsen

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktivitetsledere

· Lufthavnen

· Kirken øst for Malaga

 

· M A N D A G

· Damemotion

· Billard IV

· Petanque

· Hobby hold

· Foredrag

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Billard V

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Billard for piger

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

· L Ø R D A G

· Billard I

 

· S Ø N D A G

· Billard II

· Billard III

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· L i n k s

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Johnny Wilfordt

 

Ordinær generalforsamling 2017 afholdes:

 

Søndag den 4. februar 2018 kl. 11.00

 

i foreningens lokaler.

 

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet for 2017

4. Afslutning

Efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, er

der en kort pause, derefter indkaldes til:

Ekstraordinær generalforsamling 2017 afholdes søndag den 4. februar 2018 i foreningens lokaler.

DAGSORDEN:

 

Velkomst.

 

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere

2. Forelæggelse og godkendelse af budget for år 2018

3. Fastsættelse af kontingent 2019

4. Godkendelse af aktivitetsplan

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

9. Afslutning

 

Husk at kontingentet skal være betalt senest

fredag den 2. februar 2018, såfremt deltagelse ønskes.

Skriftlige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15 dage før generalforsamlingen.

På valg er:

 

Jes Andresen              modtager ikke genvalg

Ulla Juul Madsen         modtager ikke genvalg

Mogens Madsen           modtager ikke genvalg

 

Revisor

Jørgen Nørfort           modtager ikke genvalg

 

Kandidatforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen afholdelse.

På bestyrelsens vegne

Mogens Madsen

Almuñecar, den 3. januar 2018