DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

BorgmesterenRådhuspladsen

Almuñecar d.18.2.2018.

 

 

Ang. Klippekort

Ved orienteringen på fredagstræf d. 16. februar blev vores nye klippekort ordning omtalt. Både for gæster og andre, der gerne vil deltage i et eller flere klubarrangementer, er kortet tænkt som en mulighed for at de kan deltage. Dette sker enten via et køb af et klippekort, der giver adgang til 10 arrangementer eller via et klip, som fås hos den, der står for den aktivitet, som kortholderen ønsker at deltage i.

Kortet gælder  fra mandag d. 19.2. 2018

Kortet erstatter alle tidligere ordninger

Kortet er ikke personligt, det kan bruges af flere personer

Deltagelse i en klubaktivitet koster for alle altid er ”klip”

Børn/unge under 18 år er gratis

Kortet kan købes hver fredag ved bestyrelsesbordet

Kortet koster p.t. 25 og indeholder 10 klip

Kortet har ingen tidsbegrænsning

Kortet giver ikke adgang til deltagelse ved foreningens generalforsamlinger

Klippekortsdeltagere erlægger ikke 1 for deltagelse i en aktivitet

Gæster og andre kan også købe et ”klip” ved aktivitetsansvarlige/aktivitetsledere

Der ”klippes ved at kortholderen henvender sig til den der står for aktiviteten og denne skriver sine initialer og dato i ledigt rum på bagsiden

 

Har du yderligere spørgsmål til ordningen kan du rette henvendelse til undertegnede, der er udpeget af bestyrelsen til at være kontaktpersoner i forbindelse med klippekortordninger

 

Med venlig hilsen

 

Stella Graff / Mogens Suanning

klippekort ansvarlige

 

 

 

Foreningen DSS - Almuñecar

DANSK SPANSK SPORTS-GASTRONOMISK SAMVIRKE

Foreningen blev stiftet den 27 februar 1987 af en lille energisk gruppe af mennesker som ønskede at danne en venskabsforening. I dag er der ca. 240 entusiastiske medlemmer, som dyrker afslappet sport, holder af gastronomi og socialt samvær,  samt at støtte kontakten mellem spaniere og danskere, og for os danskere i det fremmede, at knytte nye kontakter og hjælpe samt støtte hinanden. Foreningen er stiftet og drives i henhold til spansk lovgivning om foreninger uden lukrativt formål.

Medlemmers familie inklusive deres gæster,  kan ifølge med et medlem,

deltage i alle foreningens aktiviteter, dog højst i en uge.

Foreningens medlemmer er dels fastboende – residenter- på Costa Tropical - fra Nerja til Motril, og dels danskere, som opholder sig i området en del af året. Foreningens aktiviteter foregår i vor egne lokaler, som blev erhvervet i år 2000. Foreningen er således økonomisk solid.

Medlemskontingent for 2018 er 50,- Ligeledes for  2019 er 50,-

Foreningen ledes af en bestyrelse på 

medlemmer, som vælges for to år af gangen på

generalforsamlingen i henhold til vedtægterne.

Hvis man ønsker flere oplysninger, er man velkommen i Foreningens lokaler hver

fredag mellem kl. 12.00 og 15.00,

hvor der altid er et medlem af bestyrelsen til stede.

Husk at ajourføre dit medlemskab af foreningen. Medlemskontingent for året 2018 og år 2019 er 50,00

og som noget nyt kan der indbetales

direkte til foreningens konto

ved anvendelse af følgende konto nr.

 

BANK:  LA CAIXA - ALMUÑECAR

      

CC 2100-1618-36-0200092502

IBAN NR.        ES94 2100 1618 3602 0009 2502

 

BIC/CODIGO SWIFT    CAIXESBBXXX

Asociaion Deportivo Gastronomico

Hispano Danesa - Granada

Angiv venligst dit medlemsnummer og navn.

Nye medlemmer skal

venligst angive e-mail og tlf. nr.

Det nye medlemsbevis kan herefter afhentes i foreningen.

Medlemsbeviset kan herefter blive ajourført

ved fremmøde  i foreningen, hos et bestyrelsesmedlem.

 

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Tider Aktiviteter

· Velkommen til nye medlemmer

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Johnny Wilfordt