DSS-Dansk Spansk Samvirke    A  l  m  u  ñ  e  c  a  r                  27. februar 1987

Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30 -  Almuñecar

Kirken øst for Malaga

Menighedsrådet

Formand:

Karen Margrethe

Engelbreckt

 

+45 23 74 80 13

+34 633 422 867

 

 

kmengenbreckt@gmail.com

 

 Næstformand:

Vibeke Bekke

 

+45 21 48 05 17

+34 693 347 645

 

 

v.bekke@hotmail.com

 

 

Kasserer:

Bente Jensen

 

+45 28 55 57 58

 

 

bh.hejls@gmail.com

 

 

Referent:

Jacques Borggild

 

+45 31 77 13 35

jacques1@live.dk

Menigt medlem:

Ruth Faurskov Jensen

+45 51 91 98 68

+34 685 402 669

 

rfk@hotmail.dk

Suppleanter:

 

 

Merete Sørensen

+34 609 821 199

merete.orla@gmail.com 

Tina Bendtsen

+45 29 73 45 44

+34 642 515 783

 

tinabendtsen1963@gmail.com

Revisor:

Jørgen Vilster

 

+45 51 92 85 96

 

 

vilster2014@gmail.com

Revisorsuppleant:

Viggo Olling Iversen

 +34 952 529 717

+34 620 634 766 (mobil)

 

ollingiversen@yahoo.dk

· Forsiden

· Foreningen

· Bestyrelsen

· Aktiviteter

· Tider Aktiviteter

· Velkommen

· Kirken øst for Malaga

 

 

· Foredrag

· Billard

 

· M A N D A G

· Petanque

· Hobby hold

 

· T I R S D A G

· Bridgeturnering

 

· O N S D A G

· Vandreture  

 

· T O R S D A G

· Bingo

· Filmaften

· Bridge let øvede

 

· F R E D A G

· Fredagstræf

 

 

 

 

· Ø V R I G T

· Edb-skolen

· Helligdage

· Spanien

· Danmark

· Links

· Læsegruppe

· Biblioteket

 

 

Skriv til

redaktionen

af hjemmesiden

v/Vivian Caspersen

 

 

Annalise Bager

 

Præst ved Den Danske Kirke Øst for Málaga

Las Palomas

 

La Herradura

 

Tlf. +34 609 825 899 eller +45 40732986

Mail: anba@km.dk eller annalisebager@gmail.com

 

Kirkens hjemmeside: www.margrethekirken.com  -  fanebladet: kirken øst for Málaga.